BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych
Cooperation in Creating Regional Tourism Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 587-596
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Współpraca, Produkty regionalne, Produkt turystyczny, Region, Polityka turystyczna
Cooperation, Regional product, Tourist product, Region, Tourism policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Regionalny produkt turystyczny kształtowany jest najczęściej przez wiele podmiotów. Jego specyfiką jest złożoność. Oznacza to, że składa się z wielu elementów, które mają jednak charakter komplementarny względem siebie. Mimo, że poszczególne elementy zarządzane są przez różne podmioty, stanowią jedną całość. Współpraca podmiotów, które tworzą regionalny produkt turystyczny jest szczególnie istotna, a często nawet warunkuje istnienie takich produktów. Szczególne znaczenie ma polityka turystyczna regionu, która powinna być ukierunkowana na motywację współpracy podmiotów w regionie i poza nim. Współpraca ta wpływa między innymi na zakres, strukturę, jakość oraz dostępność i wizerunek regionalnych produktów turystycznych(abstrakt oryginalny)

The regional tourism product is most often shaped by a lot of entities. A complexity is its specificity. It means that the product consists of many elements. However these elements have complementary character towards themselves. Even though individual elements are being managed by all sorts of entities, they constitute the one-off. The cooperation of entities which are creating the regional tourisn product is particularly significant and often this cooperation is the condition of the existence of such products. The tourism policy of a region is of special importance and it should be directed on cooperation of entities both in and outside the region. The cooperation, among others, influences the scope, the structure, the quality and the availability of regional tourism products.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  2. V.T.C. Middleton: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.
  3. Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996.
  4. R. Domański: Zarys geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa, 1993.
  5. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny: Gospodarka turystyczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1992.
  6. Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego. Red. M. Wanagos. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2004.
  7. P. Doyle: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu