BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle nowych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami dochodowymi
Realisierung Von Grundsätzlichen Steuerregeln Im Hinblick Auf Neue Regelungen Im Bereich Der Unternehmensbesteuerung Mit Steuern Vom Einkommen Und Vom Ertrag
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 375-382
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Podatki, Podatek dochodowy
Taxes, Income tax
Note
Zsfg.
Abstract
Rozważając problematykę reformy polskiego systemu podatkowego, należy podkreślić, że rok 2008 jest kolejnym rokiem toczącej się dyskusji na jej temat. Tymczasem w praktyce zamiast rzeczywistej reorientacji polityki gospodarczo-finansowej państwa podejmowane są wyłącznie coroczne parlamentarne decyzje oznaczające nowelizację obowiązującego stanu prawnego. Zmiany te jednak są najczęściej postrzegane przez samych zainteresowanych podatników jako działania mające na celu przede wszystkim realizowanie doraźnych zadań polityki budżetowej, które niekoniecznie muszą być podejmowane w pierwszej kolejności. A przecież to właśnie system podatkowy jest najczęściej wymieniany wśród barier wzrostu gospodarczego w Polsce. Dlatego też, wielość i częstotliwość zachodzących w otoczeniu przedsiębiorców zmian powoduje, iż są one odbierane jako turbulentne, skutkujące wzrostem niepewności, uniemożliwiając tym samym realizowanie długoterminowych strategii rozwoju. Ponadto ważną kwestią jest fakt, iż proponowane zmiany poszczególnych podatków nie zawsze oznaczają poprawę tych unormowań, które od dłuższego już czasu wymagają uporządkowania i rzeczywiście mogą służyć rozwojowi przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Im Artikel wurden die wichtigsten Änderungen in Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für das Jahr 2009 für die die Gewerbetätigkeit führenden Personen vorgeführt und analysiert. Als Rationalitätskriterien/ der Besteuerung wurden die vom A. Smith formulierten Grundsätze angewendet. Neue Regelungen wurden im großen und ganzen positiv als die die grundsätzlichen Steuerregeln realisierenden Regelungen eingeschätzt. Es wurde jedoch hervorgehoben, dass das Focusieren nur auf die Erfüllung eines Steuergrundsatzes oft zur Kollision mit den sonstigen Grundsätzen führt. In der Schlussfolgerung wurde festgestellt, dass die alljährlichen Änderungen im Bereich von Steuervorschriften die innere Kohärenz des ganzen Systems stören können. Das würde sowohl für Staatskasse als auch für Steuerzahler den Schaden bringen.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  2. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu