BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusinek Jan (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Przetwarzanie danych liczbowych w TeXu. Przykład zastosowania w dydaktyce
Processing of Numeral Data in TeX Example of Applying in Didactics
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 153-161, bibliogr. 7 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Informatyzacja szkoły wyższej, Algorytmy, Dydaktyka
Computerization of higher education facilities, Algorithms, Didactics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podany jest sposób wykorzystania pewnych poleceń w TeX-u w celu uzyskania możliwości używania i przetwarzania dużej liczby zmiennych liczbowych, możliwości formalnie w TeX-u niedostępnej. Podany jest przykład zastosowania w procesie dydaktycznym. (abstrakt oryginalny)

There is a method of applying of certain tasks in TeX in order to obtain a possibility of application and processing of vast amount of numerical variables, formally inaccessible in TeX. There is an example of application in the teaching process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abrahams P., Hargreaves K., Berry K. (1990); TeX for the Impatient, Addison-Wesley.
  2. Eijkhout V., TeX by Topics. A TeXnician's Reference, http://www.gust.org.pl/doc/documentation.
  3. Knuth D. E. (2005); TeX Przewodnik użytkownika, WNT.
  4. Rusinek J., (2007); Algorytm permutowania w TeX-и zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-4(I), (153-174).
  5. Rusinek J. (2008); Pliki do odczytu і zapisu w TeX-u - zastosowanie do przetwarzania wyników egzaminu, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-2 (II), (107-124).
  6. Rusinek J. (2009); Testy egzaminacyjne z matematyki, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 3-4 (III), (101-111).
  7. Europejski System Transferu і Akumulacji Punktów, przewodnik użytkownika, (2009); Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/przewodnik_ECTS_2009_pol.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu