BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syčewa M. V. (Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina)), Kolysko O. Z. (Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina)), Čaban V. V. (Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina))
Title
Использование методов комбинаторики в конструировании детской игрушки
Wykorzystanie metod kombinatoryki do konstruowania dziecięcych zabawek
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 163-168, rys., schem., bibliogr. 8 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Kombinatoryka, Analiza morfologiczna, Projektowanie systemu produkcji, Modelowanie procesów produkcji, Ergonomia
Combinatorial analysis, Morphological analysis, Design of production system, Modeling of manufacturing processes, Ergonomics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano sposób wykorzystania metod analizy morfologicznej do systemowego projektowania przemysłowych wyrobów. Istotą takiego projektowania jest zastosowanie zasad typizacji w procesach: badania, modelowania i nadawania wytworom ostatecznej formy artystycznej. Obiektem badania była morfologiczna struktura 45 dziecięcych zabawek zrobionych z materiałów tekstylnych. Jako podstawę do kombinatoryki wykorzystano trzy kryteria: ergonomiczność, funkcjonalność i wariantywność. (abstrakt oryginalny)

In this article it is described how to use the methods of morphological analysis to system design of industrial products. The essence of such a design is to apply the principles of typing in the process: research, modeling and giving ultimate art. form to products. The object of the study was the morphological structure of the 45 children's toys made from textile materials. As a basis for combinatorics three criteria are used: ergonomics, functionality and usefulness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Бескоровайная г.П., Куренова С. В. 2002, Проектирование детской одежды. с. 51.
  2. Грашин А. А., 2004; Методология дизайн-проектирования элементов предмет- ной среды - Москва, АРХИТЕКТУРА-121с.
  3. Козлова т.В. 1990, Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. Учебник, 320 с.
  4. Литвинова и.Н., Шахматная Я. А., 1981, Изготовление женской и детской верхней одежды. М. Легкая индустрия, 288 с.
  5. Максимова м.В., 2004, Кузьмина м.А., Такие разные куклы. - М. Изд-во Эксмо, - с. 22-24.
  6. Методика модульного (узлового) конструирования женских сумок из унифици-рованных узлов и деталей. 1987, Москва - с. 86-99.
  7. Пронин Е. С., 2005, Теоретические основы архитектурной комбинаторики - М. Архитектура, с. 35, 40-44.
  8. Пузанов В. И., О типологии комплексных объектов дизайна - (Труды ВНИИТЭ. Сэр. Техническая эстетика; Вып. 22) с.149-160.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu