BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosik Piotr (Polska Akademia Nauk)
Title
Sposoby mierzenia dostępności transportowej
Approaches to the Measurement of Accessibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 99-109, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Transport, Metody pomiarowe
Transport, Measuring methods
Note
summ.
Abstract
Dostępność transportową można zmierzyć za pomocą wskaźników prostych i złożonych. Za pomocą prostych wskaźników, takich jak łączna długość dróg samochodowych i kolejowych w regionie lub czas podróży do najbliższego węzła międzyregionalnej sieci, można zmierzyć jedynie poziom rozwoju intraregionalnej infrastruktury transportu. Wskaźniki złożone wskazują natomiast różnice między siecią transportową a miejscami, do których można dotrzeć dzięki istnieniu sieci. (fragment tekstu)

The paper provides a survey of theoretical and empirical findings in the area of transport accessibility. Recent empirical economic papers considering the issue of ac-cessibility in Poland are not consistent with the current stand of knowledge. They are insufficient comparing with other papers published in Western journals. In this paper, the examples of accessibility indicators have been shown. The complex accessibility indicators are addressed in which accessibility is a construct of two functions: activity function and impedance function. The paper also summarizes issues that are important in modelling accessibility.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu