BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dostępność transportowa jako kryterium oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów
Transport Accessibility as a Main Criterion for Investment Attractiveness of the Region Estimation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 111-118, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Transport, Atrakcyjność inwestycyjna, Atrakcyjność regionu
Transport, Investing attractiveness, Regions attractiveness
Note
summ.
Abstract
Dostępność transportowa stanowi element podnoszący atrakcyjność regionów w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyczynia się do diametralnych zmian na rynku pracy w danym regionie, gdyż zapewnia niezbędny poziom mobilności ludności lokalnej dzięki zapewnieniu dostępności do systemu powiązań transportowo-komunikacyjnych.(fragment tekstu)

The article shows importance of transport accessibility as an integral factor of in-vestment attractiveness for regions. The role of transport affiliation net in assessment of investors interests at some areas has been marked. The author shows that local govern-ment authorities should involve in improvement of accessibility because building and modernization of road infrastructure can help promote enterprise.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010, Wydaw. Nauk. US, Szczecin 2002.
  2. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydaw. UG, Gdańsk 2005.
  3. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu