BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczór Anna Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant), Pawłowska Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant), Filar Mirosław Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe
Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 55-60, fot., bibliogr. 13 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Zabytki, Zabytkowe zespoły miejskie, Konserwacja zabytków, Nieruchomości zabytkowe, Modernizacja budynków, Szkolnictwo wyższe
Monuments, Historic urban areas, Antiquities conservation, Antique real estates, Modernization of buildings, Higher education
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska, Województwo małopolskie, Kraków, Młoszowa
Malopolska, Małopolskie Voivodeship, Cracow
Abstract
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę opieki nad zabytkowymi obiektami umiejscowionymi na obszarze województwa małopolskiego, sprawowanej przez szkoły wyższe. Przedstawiono: dzieje zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej koło Trzebini, schroniska dla chłopców fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego i innych elementów pierwotnego założenia o charakterze zabytkowym, które są aktualnie siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem artykułu, jest ukazanie w jaki sposób te historyczne i zabytkowe obiekty pełnią swoje zmodyfikowane i zaktualizowane funkcje w obecnych czasach oraz jak wygląda ich sytuacja ekonomiczno - finansowa. (abstrakt oryginalny)

This article treats on the problem of historical objects located in the province of Małopolska and used by universities. It features an outline of the history of the palace and the park in the village of Młoszowa near Trzebina, Duke Alexander Lubomirski Foundation Shelter - Main Building, and other components of the complex of the historical character that are currently the seat of the University of Economics in Cracow and Botanical Garden of the Jagiellonian University. The aim of the article is to show how these historic and ancient objects perform their modified and updated function nowadays as well as their economic and financial condition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bik Z., Wyższa Szkoła Ekonomiczna w czasach stalinizmu [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925 - 2000 [red.] Małecki J. M., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 2. http://edu.gazeta.pl/edu/h/Gmach+G%C5%82%C3%B3wny+Uniwersytetu+Ekonomicznego+w+Krakowie, [dostęp 13.07.2014].
 3. http://ftppromocja.uek.krakow.pl/Zdjecia%20UEK/2014.11%20Budynek%20G%b3%f3wny/PM_0002-2.jpg, [dostęp 31.12.2014]
 4. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3381175,za-mala-palmiarnia-w-ogrodziezagrozony-jest-150letni-daktylowiec,id,t.html?cookie=1, [dostęp 13.07.2014].
 5. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1081708,trzebinia-chce-kupic-palac-wmloszowej-nie-wie-skad-wezmie-pieniadze,id,t.html, [dostęp 13.07.2014].
 6. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/534409,pod-chrzanowem-sypie-sie-zabytkowypalac-potrzeba-milionow,id,t.html, [dostęp 13.07.2014].
 7. http://www.skozk.pl/obiekty-odnowione/fundacja-aleksandra-lubomirskiegouniwersytet-ekonomiczny-77.html, [dostęp 13.07.2014].
 8. Ogrody Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Biuro Marketingu Turystycznego Miasta, Kraków 2010.
 9. Orłowski S., Zespół pałacowo-parkowy na tle dziejów Młoszowej, Wyd. Promocji Powiatu, Miasta i Gminy PROMO, Trzebinia 2003.
 10. Piekiełko A., Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, PWN, Warszawa-Kraków 1983.
 11. Purchla J., Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W stulecie gmachu Akademii Ekonomicznej/The Duke Aleksander Lubomirski Foundation. On the Centenary of the Academy of Economics Building in Cracow, Wyd. i Drukarnia ,,Secesja", Kraków 1993.
 12. Purchla J., Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja UEK, Kraków 2010.
 13. Zemanek A., 230 lat Ogrodu Botanicznego UJ [w:] "Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr specjalny 158/2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu