BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bęben Robert (Uniwersytet Gdański)
Title
Istota i cele polityki informacyjnej Spółek notowanych na Newconnect
The Essence and Objectives of Informational Policy of Companies Listed on Newconnect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 13-19
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Polityka informacyjna, Spółki giełdowe
Information policy, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z fundamentów rynku kapitałowego jest efektywna i rzetelna komunikacja przedsiębiorstwa z inwestorami. Ma ona szczególne znaczenie na rynku NewConnect, na którym małe spółki, o ograniczonych obowiązkach informacyjnych i niewielkich budżetach marketingowych muszą zabiegać o zaufanie inwestorów. Jednym z podstawowych sposobów zdobycia tego zaufania jest rzetelna polityka informacyjna, która poprzez zmniejszenie ryzyka wynikającego z braku informacji wpływa na zwiększenie płynności akcji, a co za tymi idzie większą wycenę przedsiębiorstwa. W rezultacie zapewnia to transparentnym podmiotom łatwiejszy dostęp do kapitału pozyskiwanego przy nowych emisjach akcji. (abstrakt oryginalny)

One of the cores of the capital market is efficient and reliable communication of company with investors, which supports partnership. It is of particular importance in Alternative Investment Market called NewConnect, in which small companies, with limited information responsibilities and limited marketing budgets must seek the confidence of investors. One of the main ways to gain that trust of market is a reliable information policy, which by reducing the risk arising from lack of information increases the liquidity of shares, and as such is higher valuation of company. As a result, transparent issuers ensure buyers for newly issued shares, so they have easier access to capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów. [W:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 617.
  2. M. Mikołajek-Gocejna: Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości. [W:] Value based management, koncepcje, narzędzia przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa 2008, s. 456-457.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu