BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głowacka Maria Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Grochowiak Beata (Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno), Pagórski Piotr (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Title
Problemy motywowania personelu pielęgniarskiego na podstawie badań ankietowych
The Problems of Motivating Medical Staff on the Basics of Survey Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 29-36, rys.,tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Badania ankietowe, Motywowanie pracowników
Questionnaire survey, Motivating employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnące wymagania społeczeństwa wobec personelu pielęgniarskiego wpływa na postawy i atmosferę pracy. Sprzyjają także wypaleniu zawodowemu tej grupy pracujących w zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjenta, należy umiejętnie motywować potencjał ludzki, ograniczając niepożądane zjawiska, mimo skromnych zasobów będących w dyspozycji ZOZ. Interesujące badanie przeprowadzono wśród pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, które pozwoliło na rozpoznanie jakości zarządzania personelem w szpitalu. (abstrakt oryginalny)

The rising society demands towards medical staff have an influence on attitudes and atmosphere in the workplace. Moreover it causes occupational burnout of medical staff in medical establishments. As the good of a patient should always come first, the human potential should be properly motivated, restricting the negative phenomena, in spite of limited resources at the disposal of a clinic. An interesting research was conducted in Leszno Province Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie). It allows recognizing the quality of medical staff management in the hospital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu