BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduk Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych - wyniki badań
The Effectiveness of Selected Forms of Marketing Communication in Buying Decisions Determining - Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 37-45, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Decyzje konsumenckie
Marketing communication, Consumer decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia niektórych czynników mogących warunkować decyzje zakupowe nabywców, dotyczące dóbr wygodnego zakupu oraz dóbr wybieralnych. Przedstawiono również opinie konsumentów na temat roli popularnych działań promocyjnych (reklamy, publicity, promocji sprzedaży, konkursów dla klientów). Mimo, iż nie odzwierciedlają one z pewnością rzeczywistej skuteczności ich zastosowania, pozwalają na poznanie sposobów postrzegania promocyjnych działań przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to evaluate the importance of some factors, which can condition shopping decisions of buyers, regarding convenience goods and shopping goods. There are also presented differential opinions of consumers onto subject of importance of some popular promotional efforts (advertising, publicity, sales promotion, games for customers). As they certainly do not reflect the real effectiveness of their occurrence, they enable recognizing the ways of perception of enterprise's promotional activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 289
  2. Podstawy marketing. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2000, s. 79
  3. R.L. Sandhusen: Marketing. Barron's Educational Series, New York 1987, s. 149.
  4. G.R. Foxall, R. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedżera marketing. PWN, Warszawa 1998, s. 41.
  5. G. Hajduk: Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych - wyniki badań. "Handel Wewnętrzny" 2006, numer specjalny 10, s. 184-185.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu