BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie metody conjoint do badania preferencji konsumentów telefonii ruchomej
Use of Conjoint Analysis In Preferences of Mobile Phones Consumers Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 46-54, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Technologie mobilne, Preferencje konsumenta
Mobile technologies, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań preferencji klientów telefonii przenośnej przy wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Artykuł prezentuje użyteczności cząstkowe wybranych zmiennych z podziałem na płeć, rodzaj operatora oraz rodzaj oferty. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of mobile phones consumers' preferences research with the use of conjoint method. This method is one of the methods of multivariate statistical analysis. The paper presents partial utilities of chosen variables in male, offer, and operator divisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A.D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 914
  2. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002, s. 172
  3. M. Walesiak: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996, s. 89
  4. J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondaowych rynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 121
  5. M. Walesiak, A. Bąk: Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
  6. M. Walesiak, A. Bąk: Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  7. J. Brzeziński: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1997, s. 370-379.
  8. M. Hundert: Preferencje konsumentów na rynku telefonii komórkowej. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 87.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu