BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jordanek Zdzisław (Politechnika Koszalińska)
Title
Psychologiczne i socjologiczne Problemy komunikacji
Psychological and Sociological Problems Communications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 55-59, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Psychologia, Socjologia, Filozofia komunikowania
Psychology, Sociology, Philosophy of Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono psychologiczne i socjologiczne aspekty komunikacji. Przedstawiono komunikację w szerszym kontekście interakcji społecznej. Podkreślono z jednej strony znaczenie osobowości, cech psychicznych w procesie komunikacji, a z drugiej znaczenie kultury głównie symbolicznej. Ponadto zwrócono uwagę na przestrzeń i czas w komunikacji, a także na rolę społeczną. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses psychological and sociological problems communications. The paper also presents communication in he wider context of social interaction. There are pointed out the roles of personality and psychic characters on the one hand and on the other hand the role of mainly symbolic culture. Furthermore, the paper considers time and space in communication and also the social role. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Odkrywanie socjologii. Red. A. Korwińska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 1.
  2. P. Sztompka: Socjologia. Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 71.
  3. B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 54.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu