BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komor Marcin (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Komunikacja marketingowa - wymiar kulturowy na rynkach międzynarodowych w Europie
Marketing Communications - A Cultural Dimension on the International Markets in Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 60-68, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie, Rynek
Communication, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor podjął rozważania dotyczące komunikacji marketingowej w wymiarze kulturowym na rynkach międzynarodowych w Europie. W artykule wyjaśniono pojęcie kultury w wymiarze międzynarodowym, komunikacji międzynarodowej oraz przedstawiono wymiary kultury społeczeństw na rynku europejskim zaproponowane przez G. Hofstede, tj. kolektywizm/indywidualizm, męskość/kobiecość, stopień unikania niepewności, dystans władzy, orientacja długoterminowa. Następnie autor przedstawił rolę i znaczenie kultury organizacji w komunikacji przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano politykę komunikacji (promocji) w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu elementów kulturowych. (abstrakt oryginalny)

The author considers marketing communications in a cultural dimension on the international markets in Europe. The concepts of culture in an international dimension and international communications are explained in the paper. There are also presented the cultural dimensions of societies in the European market, as proposed by G. Hofstede, i.e. individualism, masculinity, uncertainty avoidance, power distance index and long-term orientation. Next, the role and significance of organizational culture in corporate communications are discussed. Furthermore, the paper presents an insight into communications policy (promotion) in Europe, with particular emphasis on the impact of cultural elements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. C. Kluckhohn: The Study of Culture. [W:] The Policy Sciences. Ed. V.D. Lerner, H.D. Larswell. Stanford, California 1951, s. 86.
  2. R. Hodgetts, F. Luthans: International Management - Culture, Strategy, and Behavior. Forth Edition, New York 2000. s. 108.
  3. G. Hofstede: Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 3.Auflage. DTV, Muenchen 2006, s.8.
  4. M. Manck: Sobriété allemande et des Citroën qui dansent : différences culturelles sur le marché de la publicité en France et en Allemagne. Rencontres. "La Revue. franco-allemande. Économie - Coopération" 2006 nr 1, s. 2.
  5. R. Berndt, M. Sander: Kommunikation im internationalen Kontext. [W:] Handbuch Kommunikation. Hrsg. M. Bruhn, F.-R. Esch, T. Langner. Gabler Verlag, Wiesbaden 2008, s. 671.
  6. W. Kroeber-Riel, F.R. Esch: Strategie und Technik der Werbung. Kohlhammer, Stuttgart 2004, s. 122.
  7. R. Huenerberg: Internationales Marketing. Moderne industrie. Landsberg/Lech 1994, s. 247-249.
  8. F. Audebert: Faktor Zeit: Internationale Fernsehwerbung im Spannungsfeld von Kultur und Oekonomie. Philosophische Fakultaet, Universitaet Passau, Passau 2001, s. 154.
  9. W. Kroeber-Riel: Globalisierung der Euro-Werbung. "Marketing ZFP" 1992, nr4, s.264-266.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu