BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajski Ryszard (Politechnika Koszalińska)
Title
Praktyczne przykłady wpływu różnic kulturowych na marketing
Practical Examples of the Influence of Cultural Differences on the Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 78-88
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Różnice kulturowe, Marketing
Cultural differences, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przed rozpoczęciem negocjacji biznesowych bardzo ważne jest poznanie kultury potencjalnych partnerów. Pomaga w tym dokonanie klasyfikacji kultur. Istotne jest, aby poznać, jaką dana kultura przywiązuje wagę do czasu; jak ważny jest status społeczny (kultury ceremonialne), czy ważniejsze jest wykonanie zadania czy też kontakt z ludźmi oraz czy kultury odznaczają się większą lub mniejszą ekspresyjnością. Takie ogólne dane nie dają kompletnych informacji potrzebnych do prowadzenia prawidłowych kontaktów z partnerami z obcych kultur, jednak w pewnym stopniu są pomocne w podejmowaniu decyzji. (abstrakt oryginalny)

It is very important to recognize the culture of potential partners before beginning of business negotiations. The classifications of cultures can help in such preparation. The important issues are: recognizing the culture attitude towards time; what the importance of social status is (ceremonial cultures); whether it is more important to accomplish results or interacting with people; whether the cultures have bigger or smaller expressiveness. Such general data do not give the complete necessary information for proper negotiations with partners from foreign cultures; they are, however, to a certain extend helpful in making decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Kashami: Beware the pitfalls of global marketing. "Harward Business Review" 1989, nr 9-10, s. 93-94.
  2. S. Dibb, L. Simkin, W.M. Pride, O.C. Ferrell: Marketing: concept and strategies. Houghton Mifflin Company, Boston 1994, s. 713.
  3. A. Gwiazda: Wielonarodowe strategie marketingowe. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 4, s. 22.
  4. R. Gesteland: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 118-120.
  5. M. Łuszczak: Globalny kowboj z krainy Marlboro. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 10, s. 9-11.
  6. M. Bartosik: Opakowanie na eksport. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3, s. 30.
  7. G. Miętek: Działać globalnie, myśleć lokalnie. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 2, s. 54.
  8. J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 65.
  9. J. Mazur, A. Sznajder: Marketingowa orientacja przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu