BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Regulacja reklamy telewizyjnej w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej
Regulation of TV Advertising in the Light of European Union Legislation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 97-102, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Reklama, Prawo
Advertising, Law
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ewolucję regulacji przepisów dotyczących reklamy telewizyjnej na obszarze Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim pojęcie reklamy telewizyjnej w prawie europejskim oraz szczegółowe rozwiązania prawne ograniczające działalność nadawców telewizyjnych (czas i sposób nadawania), jak i reklamodawców (treść przekazów reklamowych). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the evolution of legislation concerning TV advertisements on the area of European Union. The paper also presents the concept of TV advertisement in the European law and detailed legislations limiting activities of TV operators (time and ways of broadcasting) and advertisers (content of advertisements). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu