BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku żywności w Polsce
The Role of the Social and Generic Advertising on the Food Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 103-111
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Reklama, Społeczna rola marketingu, Rynek żywności
Advertising, Social role of marketing, Food market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczenie reklamy w komunikacji marketingowej na rynku żywności jest duże. Można mówić przy tym zarówno o reklamie komercyjnej, finansowanej przez producentów poszczególnych marek, jak również wspólnych działaniach reklamowych producentów o charakterze reklamy ogólnej. W szczególnych przypadkach, w celu zmiany niepożądanych postaw żywieniowych, stosuje się również reklamę społeczną. Jej skuteczność jest potwierdzona na całym świecie, również w Polsce, gdzie kampanie reklamowe tego rodzaju są z powodzeniem stosowane, zwłaszcza na rynku mleka i przetworów mlecznych. Ważna jest w tym przypadku konsekwencja w ich wykorzystaniu i jasność przekazu. (fragment tekstu)

The importance of the advertisement in the marketing communication on the food market is high. It is possible to distinguish both commercial advertisements, financed by producers of individual brands as well as shared advertising actions with the character of the generic advertisement. In special cases, in order to the change undesirable dietary attitudes, a social advertising is also being practiced. Their effectiveness is confirmed in entire world, also in Poland, where advertising campaigns of this kind are being practiced successfully, especially the on market of milk and milk products. A determination in exploiting them and clearness of the message are important in this case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 285.
 2. B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. [W:] Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 3. A. Czarnecki: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. PWE, Warszawa 2003, s. 17.
 4. J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN Warszawa 2003, s. 11.
 5. Ph. Kotler: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 573-574.
 6. R. Nowacki: Podręcznik reklama. Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 48-49.
 7. P. Prochenko: Cele. [W:] Reklama społeczna - kreacja a skuteczność. , Warszawa 2007, s. 3.
 8. D. Maison, N. Maliszewski: Co to jest reklama społeczna. [W:] Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Red. D. Maison, P. Wasilewski. Wyd. Agencja Wasilewski, Warszawa 2002, s. 9.
 9. Ph. Kotler, G. Zaltman: Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. "Journal of Marketing" 1971, nr 35, s. 3-12.
 10. J. Senyszyn: Marketing idei a humanizacja życia w rodzinie. [W:] Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską" Warszawa 14-15 października 1999, s. 185-197.
 11. M. Świątkowska, K. Krajewski, S. Berger: Analiza doświadczeń reklamy kategorii produktu w kształtowaniu zachowań konsumentów i stanu rynku żywnościowego. [W:] Wybrane problemy nauki o Ŝywieniu człowieka u progu XXI w. Red. A. Brzozowska, K. Gutkowska. Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 354-361.
 12. Y. Boutonnat, O. Forker, D. Jones, H. Kinnucan, A. McDonald: Econometric measurement of generic advertising. IDF International Dairy Federation, Special Issue 9202, Brussels 1992.
 13. W. Vebreke, J. Vianne: Effect of Communication (Advertising or News) on Sales of Commodities. [W:] Food, People and Society. A European Perspective of Consumers' Food Choices. Red. L. Frewer, E. Risvik, H. Schifferstein. Springer, s. 303- 304.
 14. M. Świątkowska: Reklama społeczna i reklama kategorii jako narzędzie kształtowania rynku mleka i jego przetworów. Efekty kampanii reklamowej "Pij mleko - będziesz wielki" (część II). "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 5, s. 48-49.
 15. M. Świątkowska, S. Berger: Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 95.
 16. . Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna - serce i umysł. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 341.
 17. A. Kupczyk, A. Szmajda: Reklama mleka i re engineering. "Przegląd Mleczarski" 2008, nr 9, s. 85-87.
 18. D. Tuszyńska: "Mlekosław" - Nowa kampania promująca mleko i produkty mleczne. http://www.egospodarka.pl/ 7707,Mlekoslaw-Nowa-kampania-promujaca-mleko-i-produkty-mleczne,1,51,1.html.
 19. E. Nitecka: Szklanka mleka w szkole - realizacja programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych". "Przegląd Mleczarski" 2007, nr 10, s. 47.
 20. A. Rosłoniec: Pij mleko - zajdziesz daleko. "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 6, s. 31.
 21. Kampania "Stawiam na mleko i produkty mleczne". "Przegląd Mleczarski" 2008, nr 3, s. 46-47.
 22. M. Świątkowska, K. Krajewski: Reklama społeczna jako narzędzie poprawy konkurencyjności w przypadku produkcji żywności naturalnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, s. 433-437.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu