BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zatwarnicka-Madura Beata (Politechnika Rzeszowska)
Title
Typy kobiecości - konsekwencje dla działań marketingowych
Types of Femininity - Consequences for Marketing Operations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 112-117, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Kobieta, Marketing, Badania ankietowe
Woman, Marketing, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie związków między typami kobiecości a konsekwencjami dla działań marketingowych. W artykule zaprezentowano kilka klasyfikacji typów kobiecości, wyodrębnionych na podstawie badań firm i instytutów badawczych. Wyniki analiz pokazują wyraźnie, że w obecnych czasach nie istnieje jedna definicja kobiecości. Mnogość możliwości realizowania się w życiu rodzinnym i zawodowym powoduje, że kobiety wybierają różne sposoby funkcjonowania, to zaś wymusza stosowanie przez firmy zróżnicowanych działań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the connection between the types of femininity and consequences for marketing operations. In the paper there are featured several classifications of femininity types, defined on the basis of the surveys among companies and research institutes. The results of analyses state clearly that nowadays there is not just one way of defining femininity. A great number of possibilities of self-fulfillment in life, both family and the professional ones, make women choose different ways of functioning and force companies to apply various marketing operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Burska-Wojtkuńska: Portret kobiet przedsiębiorczych. http://www.pbsdga.pl/x.php?x=711/ Portret-Kobiet-Przedsiebiorczych.html.
  2. B. Zatwarnicka-Madura: Typologia kobiet-konsumentek. "Marketing i Rynek" 2008, nr 10, s. 14-19.
  3. T. Słaby, K. Maliszewski: Konsumpcjonizm a jakość życia. [W:] Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu