BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wrażliwość i emocje - wykorzystanie psychologii w komunikacji marketingowej
Sensibility and Emotions - Usage of Psychology in The Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 132-139, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Psychologia, Marketing
Psychology, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre możliwości wykorzystania psychologii w komunikacji marketingowej. We wstępie scharakteryzowano związek psychologii z ekonomią i naukami o zarządzaniu, związanymi z marketingiem, a zatem i komunikacją marketingową. Szczególnie ciekawym obszarem badawczym w kontekście związku psychologii z komunikacją marketingową są omówione w artykule emocje i wrażliwość zmysłowa konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper describes some possibilities of using psychology in the marketing communication. At the beginning of the paper there is characterized the connection of psychology with economics and the knowledge about management, which are related to marketing, as well to marketing communication. Especially interesting research area in the context of connection between psychology and marketing communication are the described in the article emotions and sensibility of the consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Rathus: Czym jest psychologia? http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,73343,1949503.html?as=3&ias=3&startsz=x.
 2. K. Białecki, T. Gołębiowski: W poszukiwaniu tożsamości marketingu: marketing a ekonomia i zarządzanie. [W:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L.Garbarski. WSPIZ, Warszawa 2004, s. 21-28.
 3. M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002. [W:] Studencka aktywność naukowa. "Ekonomia" 2003, nr 9, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 34.
 4. T. Tyszka: Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk 2004, s. 19.
 5. T. Brenner: Empirische Modellvalidierung und zeitliche Entwicklung von Entscheidungsprozessen. II. Institut für Theoretische Physik der Universität Stuttgart, Stuttgart 1995, s. 11.
 6. S.M. Schäffer: Die Zeitverwendung von Konsumenten. Implikationen für das Dienstleistungsmarketing. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2003, s .63-65.
 7. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedŜera marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 18.
 8. K. Kilijanek: Sprzedaż złudzeń. "Gazeta Wyborcza" - Magazyn, z dnia 2-3 marca 2002, s. 3.
 9. A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2001, s. 29.
 10. F.R. Kardes: Consumer Behaviour and Managerial Decision Making. Second Edition, University of Cincinnati, Prentice Hall, USA New Yersey 2002, s. 31-32.
 11. A. Augustynek: Oddziaływania podprogowe. "Advertising&You" 2001, nr3 (11), s. 1.
 12. E. Więcek-Janka: Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", Gniezno 2007, s. 45.
 13. T. Tyszka: Kontrolowanie ryzyka i awersja do strat. "Rzeczpospolita" - Opinie o gospodarce, z dnia 12-13 października2002, s. B3.
 14. J. Strelau: Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. Tom I, GWP, Gdańsk 2000, s. 145.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu