BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozszerzenie marki produktu żywnościowego w aspekcie zintegrowanej Komunikacji marketingowej
Food Brand Extension in the Aspect of Integrated Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 148-155, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marka, Żywność, Komunikowanie, Marketing
Brand, Food, Communication, Marketing
Note
streszcz., summ.
Company
Danone
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów rozszerzania marki, z uwzględnieniem rodzajów przyjętej strategii, znaczenia działań dla przedsiębiorstw oraz identyfikacji warunków efektywnego rozszerzenia marki. Jako przykład ilustrujący materiał teoretyczny przyjęto dwie marki serków homogenizowanych koncernu Danone: Danio i Danonki. Opisano rozszerzenie marek oraz przedstawiono profile osób spożywających serki homogenizowane marek Danio, Danio Intenso oraz Danonki. Profile opracowano na podstawie badań Target Group Index z okresu styczeń-grudzień 2007 roku przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 35 990 respondentów. Konsumenci serków homogenizowanych stanowili 65,4% próby badawczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected aspects of brand extension with a special attention given to types of strategy used, the importance of companies' activity as well as identification of successful brand extension conditions. The example of theoretical material is related to two brands of Danone homogenized cheeses: Danio and Danonki. The extension of analyzed brands is described and profiles of consumers of Danio, Danio Intenso and Danonki homogenized cheeses brands are presented. The profiles are calculated using Target Group Index data (SMG/KRC) form research conducted in January-December 2007 on the representative sample of 35 990 respondents. Consumers of homogenized cheeses represented 65,4% of total research group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ch .Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s.13.
 2. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju. Red. G.Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 52.
 3. D.A. Aaker: Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. The Free Press, New York 1991 s. 208.
 4. M. Witek-Hajduk: Zarządzanie marką. PWE Warszawa 2001, s. 202.
 5. J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 32.
 6. P.H. Farquhar: Managing brand equity. "Marketing Research" 1989 September, s. 24.
 7. D. Andrew: Brand revitalisation and Extension. W: Brands - The New Wealth Creators. Red. S. Hart, J. Murphy. Macmillan Business, Houndmills 1998.^6 J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 322-324.
 8. J.N. Kapferer: Strategic Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity. Kogan Page, London 1995, s. 83-85, 90-91
 9. D.A. Aaker: Managing Brand Equity - Capitalizing on the Value if a Brand Name, The Free Press, New York 1991, s. 209-215
 10. J.M. Murphy: Brand Strategy, Director Books, Cambridge 1990, s.110-114
 11. L.de Chernatony, M.H.B. McDonald: Creating Powerful Brands. Butterworth- Heinemann, Oxford 1994, s. 268-271.
 12. M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 87.
 13. .H. Farquhar: Managing brand equity. "Marketing Research" 1989 September, s. 30.
 14. D.A. Aaker, K.L. Keller: Consumer evaluations of brand extensions. "Journal of Marketing" 1990, nr 1, s. 27-41.
 15. R. Batra, D.R. Lehmann, D. Singh: The brand personality component of brand goodwill: Some antecedents and consequences. W: D.A. Aaker, A. Biel, eds. Brand Equity and Advertising. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ. 1993.
 16. P.A. Bottomley, S. Holden: Do we really know how consumers evaluate brand extensions: Empirical generalizations based on secondary analysis of eight studies. "Journal of Marketing Research" 2001 nr 11, s. 494-500.
 17. P. Moreau, D.R. Lehmann, A.P. Markman: Entrenched knowledge structures and consumer response to new products. "Journal of Marketing Research" 2001, nr 2, s. 14-29.
 18. M.J. Barone, P.W. Miniard: Mood and brand extension judgments: Asymmetric effects for desirable versus undesirable brands. "Journal of Consumer Psychology" 2002 nr 4, s. 283-290
 19. E. Maoz, A.M. Tybout: The moderating role of involvement and differentiation in the evaluation of brand extensions. "Journal of Consumer Psychology" 2002 nr 2, s. 119-131
 20. S. Zhang, S. Sood: Differences between children and adults in brand extension evaluations: The role of category similarity and rhyming names. "Journal of Consumer Research" 2002, nr 6, s. 129-141.
 21. S.J. Milberg, C.W. Park, M.S. McCarthy: Managing negative feedback effects associated with brand extensions: The impact of alternative branding strategies. "Journal of Consumer Psychology" 1997 nr 6, s. 119-140
 22. D.A. Sheinin: Sub-brand evaluation and use versus brand extension. "Journal of Brand Management" 1998 nr 6, s. 113-122.
 23. C. Janiszewski, T. Meyvis: Effects of brand logo complexity, repetition, and spacing on processing fluency and judgment. "Journal of Consumer Research" 2001, nr 7, s.18-32
 24. A. Kirmani, S. Sood, S. Bridges: The ownership effect in consumer responses to brand line stretches. "Journal of Marketing" 1999 nr 1, s. 88-101.
 25. H. Górska-Warsewicz: Kształtowanie marki i jej znaczenie w komunikacji na rynku żywności. [W:] H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski: Komunikowanie się na rynku żywności dla potrzeb zarządzania produktem i marką. Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 56.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu