BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kromer Bożenna (Politechnika Koszalińska)
Title
Satysfakcja klienta jako podstawa budowy jego kapitału
Client's Satisfaction as the Foundation of Client Capital Building
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 164-170, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Satysfakcja klienta, Kapitał
Customer satisfaction, Capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał klienta jest niepowtarzalny, specyficzny dla każdego przedsiębiorstwa. Jego budowa zajmuje dużo czasu, związana jest z wiedzą i umiejętnościami pracowników. Należy pamiętać, Ŝe jest to zasób niematerialny, którego nie można kupić. Jego tworzenie jest procesem ciągłym, wymagającym nieustannych wysiłków dbania o klientów, zdobywania wiedzy o ich potrzebach oraz zadowoleniu klientów. Każde przedsiębiorstwo powinno się zatroszczyć o badanie nie tylko realizowanych procesów, ale również relacji z klientami. (abstrakt oryginalny)

Client capital is something unrepeatable and company-specific. Building it requires not only time but also knowledge and skills of the employees. What needs to be kept in mind is that is an intangible resource that one cannot buy. Constructing it is a constant process of looking after your customers and learning about what they need and what makes them satisfied. It lies within every company's best interest to value not only the processes they carry out but also the customer relationship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podstawy nauki o organizacji. Red. St. Marek, M. Białosiewicz. PWE, Warszawa 2008, s. 244.
  2. Ph. Kotler: Marketing. REBIS, Poznań 2005, s. 76.
  3. P.F. Drucker: Praktyka zarządzania. Czytelnik-Nowoczesność AE w Krakowie, Warszawa 1998, s. 52.
  4. R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas: Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004, s. 34.
  5. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 99.
  6. P. Seybold: Biznes. Marketing. Wyd. Naukowe PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 131.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu