BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Title
Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej
Personal Selling in the Marketing Communications System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 171-177, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Sprzedaż osobista, Komunikowanie
Personal selling, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprzedaż osobista mimo tego, że jest najstarszym i najbardziej tradycyjnym elementem promocji-mix przeżywa swój renesans, a zawód sprzedawcy nadal jest poszukiwany na rynku pracy. Rozwój technologii w każdym aspekcie życia i ogólna dostępność wszelkiego rodzaju dóbr we współczesnym świecie paradoksalnie stworzyły sytuację, gdzie komunikacja bezpośrednia występująca w sprzedaży osobistej może być elementem przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Personal selling although being the oldest and most traditional element of promotion mix has now its renaissance and the profession of a salesperson is still in demand in the labor market. The development of technology in every aspects of life as well as the accessibility of goods in contemporary world have paradoxically created a situation in which direct communication found in personal selling may be an element of completive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikowanie się w biznesie. Red H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 6.
 2. Strategie marketingowe. Red. H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 177-211.
 3. K. Mazurek-Łopacinska: Sprzedaż bezpośrednia. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3.
 4. A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996, s. 196.
 5. Ch.M. Futrell: Nowoczesne techniki sprzedaży. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, s. 31.
 6. M. Łaguna, A. Rudzewicz: Marketing i sprzedaż. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 26.
 7. M. Kowalski: Prawdziwy networkowiec sprzedaje. "Network Magazyn", periodyk branżowy 2005, nr 5.
 8. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 131.
 9. J.M. Fijor: Metody zdobywania klientów czyli jak osiągnąć sukcesy w sprzedaży. Wyd. Fijor Publishing, Warszawa 2001, s. 13.
 10. E. Strzyżewska: Organizacja i technika sprzedaży. Cz. 1. Wyd. eMPi, Poznań 1997, s. 95.
 11. L. Garbarski, U. Kłosiewicz-Górecka, R. Nowacki, A. Olejniczuk-Merta, B. Słomińska, M. Strużycki: Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 1999, s. 228.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu