BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozważania nad komunikacją marketingową w marketingu zewnętrznym i wewnętrznym
Deliberations on Marketing Communication in External and Internal Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 205-209
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Marketing wewnętrzny
Marketing communication, Internal marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kreując działania z zakresu komunikacji należy poszukiwać miejsc, gdzie można poprawić dotychczasowe rozwiązania bądź wprowadzić zupełnie coś nowego. W artykule przedstawiono kilka przykładów ze sfery komunikacji z klientami, które wymagają szczególnej uwagi lub korekty. Wskazano także na pozytywne przykłady z obszaru komunikacji w sferze marek produktów rzeczowych. Podkreślono również rolę komunikacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)

When one creates activities of communication, one should remember that it is a necessary to look for such places, which demand improvements or application of something new. In the paper some of examples of communication determinants with clients which have to be under special attention or adjusted are discussed. Good solutions from brands communication are underlined as well, and a role of internal communication is additionally commented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Worobjow: Menedżment przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 165.
  2. J. Penc: Decyzje menedŜerskie - o sztuce zarządzania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 57.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu