BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowska Monika (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej
Internal Communication as an Element of Integrated Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 210-216
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie, Komunikowanie marketingowe
Communication, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skupiono się na problematyce komunikacji wewnętrznej jako elementu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Komunikację wewnątrz organizacji przyjęto jako kluczowy składnik sprawnego systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Takie podejście pozwoliło wysunąć istotny wniosek: przed przystąpieniem do budowy strategii komunikacji na zewnątrz organizacji należy stworzyć właściwy system komunikacji wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the internal communication as an element of integrated marketing communications. Internal communication is considered as an essential part of an efficient integrated marketing communications system. From this we can conclude, that before starting to build external communications system is necessary to establish appropriate internal communications system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Szymańska: Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005, s. 266.
  2. J. Trębecki: Relacje wewnętrzne. W: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Red: J. Olędzki, D. Tworzydło. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 107.
  3. T. Goban-Klas: Public relations czyli promocja reputacji. Business Press, Warszawa 1997.
  4. A. Olsztyńska: Wizerunek także dla pracownika: cele i techniki PR wewnątrz firmy. "Personel" 1999, nr 9 s. 30-32.
  5. N. Ofmański: Zintegrowane komunikowanie - jak tego dokonać? Droga do większego oddziaływania rynkowego, poprzez scalanie poszczególnych narzędzi komunikowania. "Impact" 2002, nr 7, s. 42-43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu