BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych - szanse i zagrożenia
Assignment of Responsibility to Local Governments of Regional Rail Transport Opportunities and Threats
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 177-188, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Transport kolejowy, Transport regionalny, Przewozy pasażerskie, Koleje lokalne, Stratyfikacja
Railway transport, Regional transport, Passenger traffic, Local railways, Stratification
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na skutki regionalizacji przewozów kolejowych w świetle problemu dostępności transportowej.(fragment tekstu)

Delegation of all competencies connected with organization of regional rail transport to local government units increases the scope of the influence of local governments on shape of transport offer. This solution apart from mentioned advantages still in small degree is taking into account the problem of transport accessibility in context of social exclusion and social stratification.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski,IBnGR, Gdańsk 2008.
  2. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2008.
  3. Świątecki P., Kolejowy, samorządowy transport pasażerski, KOW, Warszawa 2001.
  4. Transport Szynowy. Statystyki i Analizy, ZDG TOR, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu