BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mutwil Anita (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Centra logistyczne w rozwoju regionów
Logistic Centers in the Development of the Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 201-212, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Rozwój regionalny, Centra logistyczne
Regional development, Logistic centres
Note
summ.
Abstract
Aktywność gospodarcza regionu powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi związane z przemieszczaniem dóbr oraz osób. Rośnie zatem popyt na usługi transportowe oraz szeroko pojęte usługi związane z obsługą dóbr - w postaci składowania, magazynowania, obsługi celnej, ubezpieczeniowej itp. Jednostkami gospodarczymi, świadczącymi w sposób kompleksowy tego typu usługi, są centra logistyczne, dla których dostęp do różnych gałęzi transportu jest czynnikiem sprzyjającym ich lokalizacji w danym regionie. Poszerzenie przez centra zakresu swoich usług dla klientów, wiąże się często z podejmowaniem nowych inwestycji, jest czynnikiem wpływającym na rozwój danego regionu.(fragment tekstu)

Transport availability of the Silesian voivodeship in the aspect of infrastructure of individual transport branches has been analised and the level of development of the regional economic infrastructure has been characterized. There is a positive feedback between these elements. Well developed transport and economic infrastructure create favourable conditions for locating logistic centres in such regions. The Silesian Logistic Centre S.A. has been presented as an example of the range of activities of such an economic unit.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dyląg A., Międzynarodowe Centrum Logistyki w Gliwicach, "Wolna Droga" 2002, nr 26(348).
  2. Fechner I., Centra logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004.
  3. Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku, GDDKiA, www.gddkia.gov.pl.
  4. Raport Roczny Grupy PKP 207, http://www.pkp.pl.
  5. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005, Dz>U. Nr 17, poz. 146 i 147.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu