BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuchowski Ireneusz (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce), Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Działania promocyjne mikroprzedsiębiorstw subregionu Ostrołęckiego
The Promotion Activities of Micro Enterprises in Ostroleka Subregion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 222-227, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Promocja, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Promotion, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące działań promocyjnych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki wskazują na profesjonalizm przedsiębiorców w tym zakresie, pomimo niewielkich budżetów promocyjnych. Przedsiębiorcy oceniają efekty podejmowanych działań promocyjnych na podstawie obserwowanego wzrostu zysku po podjęciu tych działań. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research concerning the promotional actions undertaken by micro enterprises. The results point out entrepreneurs' professionalism in this field, in spite of small promotional budgets. The entrepreneurs assess the effects of undertaken promotion actions On the basis of observed profit's growth caused by these actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. [W:] Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 17.
  2. A. Styś: System marketingu - nowe oczekiwania i wyzwania. [W:] Współczesne problemy marketingu. Red. W. Grzegorczyk. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 15.
  3. R. Zembura: Struktura i uwarunkowania działań promocyjnych w joint venture. http://www.swiatmarketingu.pl/ index.php?rodzaj=03&id_numer=57220.
  4. S. Makarski: Skuteczność wybranych form promocji. [W:] Marketing w Gospodarce opartej na wiedzy. Red. S. Figiel. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007, s. 409.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu