BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułek Jolanta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w Szczecinie
Accessibility of Urban Transport for Disabled People in Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 227-234, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Komunikacja miejska, Transport miejski, Osoby niepełnosprawne
Municipal transport, City transport, Disabled people
Note
summ.
Abstract
W Szczecinie dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej uwzględniającej powyższe problemy jest Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Szacuje się, że działaniem tego programu objętych będzie co najmniej 40 000 mieszkańców naszego miasta.(fragment tekstu)

The contents of the article shows the limitation of urban transport in Szczecin for disabled people. The author broaches possibilities for improvement of accessibility to urban transport by using low floor vehicles, increasing density of tram and bus traction nets and modernization of the transport nodes.
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu