BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski), Śnihur Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Istota marki jako elementu przewagi konkurencyjnej i zachowania tożsamości
Brand Importance as an Element of Competitive Advantage and Identity Maintain
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 231-240, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marka, Tożsamość, Przewaga konkurencyjna
Brand, Identity, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczenie marki czy kraju pochodzenia jest jednym z głównych czynników wyboru w procesie zakupu. Wpływ na pozycję firmy ma więc znajomość jej i produktów wśród klientów. W artykule przedstawiono analizę wybranych wyników badań w celu zasygnalizowania ich wpływu na kształtowanie strategii firmy. (abstrakt oryginalny)

The importance of a brand or a country of origin is one of main factors of choice in the buying process. The awareness of a company and its brands has an impact on this company position among customers. The paper presents the analysis of chosen research results in order to indicate their impact on company's strategy formulating. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Barney: Gaining and Sustaining Competive Advantage. London 1997.
  2. M Williams: Interactive Marketing. How to use integrated offer-driven advertising, database marketing and sales promotion to create maximum action. Prentice Hall, Australia 1994, s. 354.
  3. ^ S. Day: Budowanie trwałych związków. "Puls Biznesu" - dodatek "Marketing doskonały", 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu