BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jarosław (Politechnika Łódzka)
Title
Elementy wsparcia marki w komunikacji marketingowej
Brand's Assistance Elements in Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 241-249, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marka, Komunikowanie
Brand, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z podstawowych elementów komunikacji marketingowej jest marka. W komunikacji marketingowej związanej z marką zachodzą zmiany. Istotnym zjawiskiem jest stosowanie, obok marki, także elementów wsparcia marki. Badania analizujące reklamy prasowe w ogólnopolskich tygodnikach i dziennikach potwierdzają, że jest to fakt o istotnym znaczeniu. Sformułowano pięć podstawowych modeli komunikacji marketingowej związanej z marką, w tym model zawierający elementy wsparcia marki. (abstrakt oryginalny)

A brand is a general element of marketing communication. There are changes in marketing communication. Using brand's assistance elements in marketing communication is a substantial trend. Research work concerning to appearing of brand's assistance elements in press advertising confirm that it is a fact. Five general models of marketing communication according to brand were created, including the model containing brand's assistance elements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 16.
  2. J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 2001, s. 55.
  3. H. Pringle, W. Gordon: Zarządzanie marką. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008, s. 23.
  4. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 2005, s. 11.
  5. G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 75.
  6. J. Kall: Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 48.
  7. M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 64.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu