BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wanat Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kształtowanie wizerunku centrum handlowego na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu
Shopping Center Image Development Based on the Example of Stary Browar in Poznań
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 250-258, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Handel
Company image, Trade
Note
streszcz., summ.
Company
Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu
Abstract
Artykuł przestawia działania związane z kształtowaniem wizerunku, który jest istotnym elementem strategii marketingowej centrum handlowego. W dobie rosnącej konkurencji centrum handlowe oferuje znacznie więcej niż możliwość zrobienia zakupów. Stary Browar w Poznaniu kreuje swój image jako miejsce, gdzie klienci mają możliwość kontaktu ze sztuką, co w praktyce przynosi znakomite efekty. (abstrakt oryginalny)

The paper provides activities related to formulation of an image, which is an essential element of the shopping center's marketing strategy. In an era of increasing competition in retailing, shopping center offers much more than the opportunity to go shopping. Stary Browar in Poznań creates its own image, as the place where customers have the opportunity to communicate with art, which in practice brings excellent business results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998, s. 176-178.
  2. Kompendium wiedzy o marketingu. Red. H. Mruk, B. Pilarczyk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 214.
  3. J. Penc: Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 212.
  4. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler: Rewitalizacja - Rehabilitacja - Restrukturyzacja. Odnowa Miast. IGPiK, Kraków 2000, s. 33.
  5. J. Głaz: Rozmowa z R. Przybyłem. "Band Magazyn Starego Browaru" 2008, nr 4, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu