BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Marka własna produktów żywnościowych na przykładzie przypraw
Own Brands of Food Products in the Example of Spices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 259-265, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marka produktu, Żywność, Przyprawy
Product brand, Food, Spice
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska jest w początkowym stadium rozwoju marek własnych produktów spożywczych, w tym przypraw. Rozwój zróżnicowanych marek handlowych poszerza asortyment produktów i jednocześnie znacząco wpływa na kształtowanie się ich cen. W pracy przeanalizowano marki własne przypraw i dokonano oceny ich asortymentu oraz poziomu cenowego. Asortyment przypraw we wszystkich sklepach był bardzo zbliżony, w każdym dostępne były przyprawy należące do najpopularniejszych, przy czym ich ceny okazały się stosunkowo niskie. (abstrakt oryginalny)

Poland is in the initial stage of development of own brands of food products, including spices. The development of different commercial brands expands products lines and at the same time significantly affects the formation of their prices. The paper examines own brands of spices and makes assessments of their lines and level of prices. Product lines of spices in all stores were similar, the most popular spices were available in each of them, and the prices were relatively low. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Siuta: Strategia zarządzania produktem. Oficyna Wydawnicza Ośrodku Postępu Organizacyjnego sp z.o.o., Bydgoszcz 1996, s. 17.
  2. J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s. 45.
  3. Z. Wałkowski: Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju marek prywatnych. "Marketing i Rynek" 2000, nr 7, s. 34.
  4. T. Domański: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 2001, s. 56.
  5. M. Małkowska-Borowczyk: Poziom siły marki sieci handlowej - identyfikacja i operacjonalizacja pojęcia. [W:] Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008, s.325-332.
  6. Na polskim rynku przybywać będzie marek własnych sieci handlowych. "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2007, nr 6, s. 72-73.
  7. J.L. Mauduit: Home truths. Common notions about Private labels and now they may no longer be true. Consumer Insights, Private Label, AC Nielsen Europe 2007.
  8. M. Bombol, A. Dąbrowska: Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych. "Handel Wewnętrzny" Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s. 24-31.
  9. J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska: Zachowanie konsumentów na rynku mieszanek przyprawowych. "Handel Wewnętrzny" Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s. 106-110.
  10. I. Kowalczuk: Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku produktów żywnościowych. "Handel Wewnętrzny", Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji SGGW, 2006, nr 6, s.373-378.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu