BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chlebicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koncepcja społecznej odpowiedzialności; wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej
Social Responsibility Concept; A Contribution to the Debate on the Future of the Common Agricultural Policy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 5-11, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważony
Common Agricultural Policy (CAP), Social Responsibility, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie przydatności koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR oraz w tworzeniu systemu wsparcia rolnictwa i sektora rolno-żywnościowego. W artykule omówiono syntetycznie proponowane kierunki zmian w WPR po 2013 r. Następnie na podstawie wyników debaty publicznej określono oczekiwania społeczne wobec sektora rolnego i polityki rolnej. Na tle tych rozważań przeniesiono model koncepcji CSR na zależności pomiędzy uczestnikami łańcucha rolno-żywnościowego. Podjęto też próbę porównania koncepcji CSR z modelem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa tworzących podstawowe wytyczne do tworzenia Wspólnej Polityki Rolnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to discuss the corporate social responsibility concept in the context of debate on the future of the Common Agricultural Policy. The discussion begins with a short description of new policy goals as a response for the need of Common Agriculture Policy legitimation. It further shows the public response to proposed changes and some general views of Europeans on CAP and agriculture. In this context the relationship between concepts of CSR, multifunctionality and sustainable development are analyzed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baum R. [2003]: Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu nr CCCLVIII, ss. 3-10.
 2. Bureau J., Mahe L. [2008]: CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. Notre Europe, Studies and Research nr 64, ss. 25-31.
 3. Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. [2009]: Ocena poprawności sposobu zdefiniowania celów Wspólnej Polityki Rolnej. SAEPR/FAPA, Warszawa.
 4. Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Pomianek I. [2010]: Przyszłość WPR - najważniejsze glosy w dotychczasowej dyskusji. FAPA, Warszawa.
 5. Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy. [2010]. Special Eurobarometer 336, European Commission.
 6. Hediger W. [2007]: Framing corporate social responsibility and contribution to sustainable development. Working Paper Series nr 02/2007. Center for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich.
 7. Hediger W. [2008]: Agriculture's Multifunctionality, Sustainability, and Social Responsibility. [W:] Conference of the Agricultural Economics Society (AES), Royal Agricultural College.
 8. Heal G. [2005]: Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework. The Geneva Papers onRisk and Insurance - Issues and Practice nr 30 (3).
 9. Jensen M. [2001]: Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function. Journal of Applied Corporate Finance nr 14 (3).
 10. Laszlo Ch. [2008]: Firma zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 11. Multifunctionality in Agriculture: What role for Private Initiatives? [2005]. Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD Publishing.
 12. Stankiewicz D. [2010]: Wspólna Polityka Rolna po 2013. Infos nr 12/2010. Biuro Analiz Sejmowych.
 13. Stańko S. [2009]: Wspólna Polityka Rolna, jej reformy i perspektywy rozwoju podstawowych rynków rolnych w Polsce. [W:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. The Common Agricultural Policy after 2013. Public debate, European Commission, lipiec 2010.
 15. Wilkin J. [2009]: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, Wieś i Rolnictwo Nr 4.
 16. Zahrnt V. [2009]: Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform, ECIPE (European Center for International Political Economy) working paper nr 08/2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu