BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie systemu identyfikacji wizualnej w odniesieniu do organizacji konferencji naukowych
The Importance of Visual Identification System for the Organization of Scientific Conferences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 266-270, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Konferencja naukowa
Scientific conference
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu pokazanie, jak wykorzystywane są elementy składające się na tożsamość danego podmiotu oraz uświadomienie błędnego kojarzenia Corporate Identity tylko z przedsiębiorstwem. Brak kompleksowości w zarządzaniu tożsamością firmy sprawia, że dochodzi do utraty zaufania, spadku kontroli nad szeroko pojmowaną komunikacją. Budując wizerunek organizacji, każdy bowiem aspekt, przy odbiorze przekazu, odgrywa istotną rolę. Analizowaną tematykę odniesiono do organizacji konferencji naukowych. (abstrakt oryginalny)

The paper is intended to indicate the way or using the elements making up the identity of an entity and to raise awareness of the erroneous matching Corporate Identity with company only. The lack of complexity in managing the company's identity makes loss of trust and decrease control over wide ranging communication. Building the image of an organization every aspect (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kall: Jak zbudować silną markę od podstaw. Wyd. Helios, Gliwice 2006, s. 27-28.
  2. J. Tkaczyk: Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego. [W:] Kierunki rozwoju w marketingu usług. Red. A. Czubała, J.W. Wiktor. WSPIM, Chrzanów 2002, s. 223-235.
  3. E. Stopa-Pielesz: Corporate Design czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2002, s. 25.
  4. M. Wojtoń: Jak cię widzą... tak cię kupią, "MpK-T", nr 160, z dnia 22-02-2007; http://www.marketing-news.pl/ theme.php?art=527.
  5. Podstawy marketingu; Problemy na dziś i jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 269.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu