BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Dostępność transportowa województwa śląskiego
Availability of Transport Silesian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 287-301, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Transport, Transport kolejowy, Transport samochodowy, Transport lotniczy
Transport, Railway transport, Motor transport, Air transport
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja problematyki dostępności transportowej województwa śląskiego z punktu widzenia transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej. Województwo śląskie zajmuje obszar 12 331 km2. Na terenie tego województwa znajduje się aż 68 miast, w tym 22 to miasta duże. Liczba ludności to prawie 4,9 mln osób, co stawia je na drugim miejscu w Polsce, a przy wielkości obszaru daje rekordową liczbę mieszkańców na kilometr kwadratowy - ponad 398 osób.(fragment tekstu)

Presentation of problems of availability of transport Silesian province is purpose of article on the spot of leading road transport, railroad, aerial and inland trade. Capability is one of basic principle of modern development of economy access to realization of transport services and free relocation loads and among their places of winning information and consumption System of transport, who grants postulate of transport availability be quintessence of manner of modern farming. Availability trans-port makes favorable conditions of functioning of suitable economies in regional match, as well as over regional and development stimulates. Availability of transport is impor-tant element from this point of view accrue horizon modernity farm, advancement of economic cohesion is function through boost of level of availability for points who and transport networks. Attaching of big role for postulate of transport availability as stimu-lus of economic activity and particular word finds Silesian provinces in presented article catalyst development.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu