BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Produkt jako nośnik wartości
Product as a Value Medium
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 271-278, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Produkt, Wartość rynkowa
Product, Market value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba syntetycznego ujęcia roli i znaczenia zarządzania wartością w odniesieniu do produktu. We współczesnej koncepcji biznesowej kreowanie i dostarczanie wartości powinno być zarządzane i koordynowane z innymi działaniami firmy w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Z właściwym podejściem, koordynacją wielu działań przedsiębiorstwa są w stanie dostarczyć na rynek produkt spełniający wymagania konsumentów w sposób zyskowny i tworzący satysfakcjonujący udział rynkowy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an attempt to present in the synthetic way the role and the importance of product value management. For today's businesses, both value creation and value supplying need to be managed and coordinated with other company's actions in order maximize the probability of success. The proper approach and coordination of many actions are necessary for companies to be able to supply products to market that meet customer expectations in a profitable and creating satisfying market share way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Kramer: Leksykon marketing. PWE, Warszawa 1998, s. 194.
 2. D.R. Lehmann, R.S. Winer w Product Management. McGraw-Hill 2002, s. 16-17.
 3. Zarządzanie produktem. Red. B. Sojkin. PWE, Warszawa 2003, s. 53; T. Levitt: Marketing Imagination. The Free Press, New York 1986, s. 141-172.
 4. M. Góralczyk: Znaczenie innowacji produktowych w kształtowaniu konkurencyjności wyrobów mleczarskich. [W:] Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Red. Z. Warzocha. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 306
 5. S. Makarski, M. Grzybek: Marketing w gospodarce żywnościowej. Wyd. Akademii Rolniczej, Kraków 1997.
 6. Y.A. Gourvennec: From the understanding of complex customers to the design of Marketing-orientated information systems (M. O. I. S.). http://www.visionarymarketing.com.
 7. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1999, s. 5.
 8. P. Chlipała: Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw. "Świat Marketingu". http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974
 9. B. Grabowska: Rola opakowań w strategii marketingowej firmy. "Opakowanie" 2001, nr 2.
 10. S. Urban: Marketing produktów spożywczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 100.
 11. A. Limański, K. Śliwińska: Marketingowe wyposażenie produktu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994, s. 47-74.
 12. R.G. Cooper: Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Launch. Addison-Wesley Publishing Company, 2001.
 13. P. Doyle: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 46.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu