BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Radosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bunk Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Realizacja strategii kształtowania relacji z otoczeniem z wykorzystaniem księgi identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
Implementation of Environment Relations Creating Strategy With the Use of Corporate Identity Book
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 279-286
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Relacje organizacja-otoczenie, Przedsiębiorstwo
Organization-environment relations, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Identyfikacja wizualna (CI) jest we współczesnym biznesie ważnym narzędziem strategicznym, stanowiącym integralną część wszelkich działań zewnętrznych podmiotów, skierowanych na otoczenie rynkowe. Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej przez firmę, w celu właściwego jej rozpoznania. Treścią opracowania jest omówienie i analiza wybranych elementów księgi wizualizacji. Dokonano analizy materiałów reklamowych i strony internetowej oraz porównano uzyskane wyniki z wytycznymi zawartymi w księdze identyfikacji wizualnej firmy. (abstrakt oryginalny)

Corporate identity (CI) is an important strategic tool in contemporary business. It constitutes integral part of any external actions aimed at market environment. Corporate identity is the ensemble of symbols used by a firm to correctly recognition itself. The substance of this elaboration is the discussion and analysis of selected elements of a corporate identity book. The advertising materials and website of the firm were analyzed and subsequently the obtained results were compared with guidelines enclosed in its corporate identity book. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Altkorn: Wizualizacja firm. Instytut Marketingu, Kraków 1999, s. 11.
  2. A. Malewicz-Pełczyńska: System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe GWSHM "Milenium", Gniezno, 2007, nr 1, s. 21-30.
  3. J.J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 545.
  4. C.B.M. van Riel, J.M.T.Balmer: Corporate identity: the concept, its measurement and management. "European Journal of Marketing" 1997, Vol. 31, Iss. 5/6; s. 340.
  5. S. Skowron: Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. [W:] Komunikacja marketingowa instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 45.
  6. G. LeBlanc, N. Nguyen: Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. "International Journal of Service Industry Management" 1996, nr 7, Vol. 2., s. 48-56.
  7. J. Cornelissen, P. Harris: The Corporate Identity Metaphor: Perspectives, Problems And Prospects. "Journal of Marketing Management" 2001, nr 17, s. 55-62.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu