BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Dostępność transportowa portów morskich jako czynnik kształtowania ich pozycji konkurencyjnej
Transport Accessibility of Seaports as the Shaping Factor of Their Competitive Position
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 331-340, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Porty morskie, Konkurencyjność
Seaports, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Jak wynika z przedstawionej powyżej analizy, istnieje silna korelacja pomiędzy stanem dostępności transportowej portów morskich a poziomem ich konkurencyjności rynkowej. Dostępność ta, pomimo wskazania jej jako bardzo istotnego elementu funkcjonowania portu, jest jednak trudna do poprawy przez same porty. Nie mają one bowiem możliwości bezpośredniego wpływu na realizację określonych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w skali makro.(fragment tekstu)

The competitive conditions requires form the seaports the active creation of its market position. In that situation, the important factor is the transport accessibility. It is simultaneously the element of the seaports hinterland. The presented analysis indicates on the most important aspects of the issue and illustrates the current situation of the Polish seaports accessibility. Moreover, the text refers to the influence of the ports authorities on the accessibility improvement.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu