BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Aneta (Politechnika Koszalińska)
Title
Konsument i komunikacja marketingowa
Consumer and Marketing Communications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 315-321
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Konsument, Komunikowanie marketingowe
Consumer, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotą marketingu jest komunikacja. Nieustanne zmiany zachodzące na rynku przyczyniły się do innego postrzegania klienta i jego potrzeb. Potrzebna stała się analiza tego, czego klient pragnie i zarazem będzie pragnął w przyszłości. Klient stał się jednostką najważniejszą dla firmy, zatem zrozumienie jego potrzeb oraz podjęcie działań, dzięki którym zdobędzie się lojalność klientów, jest zadaniem niezwykle ważnym. (abstrakt oryginalny)

The essence of marketing is communication. Constant changes appearing on the market contributed to different perception of a customer and his needs. The analysis of what a customer wants and what will be needed in the future is necessary. The customer became the most important unit in the company, so understanding his needs and undertaking actions, which will gain customers loyalty, is an extremely important task. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003, s. 82.
 2. Komunikacja marketingowa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_marketingowa (19.06.2009).
 3. M.R. Solomon: Zachowania i zwyczaje konsumentów. One Press, Gliwice 2006, s. 273.
 4. E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 220.
 5. P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Prentice-Hall, Warszawa 1994, s. 548.
 6. E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 330-331.
 7. M. Tokarz: Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. GWP, Gdańsk 2006, s. 21.
 8. P. Halicki: Niesforna komunikacja. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_numer=520294 (14.06.2009).
 9. Ph. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności. Wyd. WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 167.
 10. A. Pabian: Nowe oraz niekonwencjonalne formy reklamy. [W:] Nowe trendy w marketingu. Red. M. Daszkowska. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006, s. 73.
 11. A. Zasada: Blog - nowe narzędzie e-marketingu. http://www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr= 200304&artnr=01(19.06.2009).
 12. Marketing szeptany. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_szeptany (14.06.2009).
 13. Skuteczny marketing szeptany. http://www.egospodarka.pl/39949,Skuteczny-marketing-szeptany,1,20,2.html (14.06.2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu