BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Małgorzata (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Znaczenie portów Szczecin i Świnoujście w europejskim korytarzu transportowym wschód-zachód z uwzględnieniem dostępności żeglugi śródlądowej
Significance of Szczecin and Świnoujście Seaports in the European Transport Corridor East-West Including the Inland Waterway Transport Accessibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 33, s. 383-390, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Dostępność transportowa: aspekty teoretyczne i praktyczne
Keyword
Porty morskie, Korytarz transportowy, Żegluga śródlądowa
Seaports, Transport coridor, Sailing
Note
summ.
Country
Szczecin-Świnoujście
Szczecin-Swinoujscie
Abstract
Badana problematyka jest istotna z punktu widzenia strategii rozwoju transeuropejskich sieci transportowych poprzez Program MARCO POLO II, którego jednym z priorytetów jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Jednym z celów jest ograniczenie przewozu ładunków transportem drogowym i przesunięcia masy towarów na przewozy morskie, kolejowe i drogi wodne śródlądowe.(fragment tekstu)

The indication of necessity to make cargo loads lighten, that is carried by lorries in east-west of Europe direction potentially by Poland, is the main purpose of this article. In this case optional solution with complying maritime and inland shipping means of transport that links the Szczecin and Świnoujście port complex with inland waterways system of west part of Europe has been proposed there. The article presents the analysis of statistical dates of EUROSTAT including quantity and assortment of goods carried by lorries in east-west of Europe direction are presented there, as well. Moreover, the analysis of factors for activation of maritime-inland waterways transport systems has been analysed by functional, safety, economics and regional criterion. The article also presents main proposing of MARCO POLO II Programme.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu