BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza form komunikacji marketingowej polskich gospodarstw ekologicznych z odbiorcami
Analysis of Marketing Communication Forms Between Polish Ecological Farms With Customers and Receivers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 322-329, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Konsument, Komunikowanie marketingowe, Rodzinne gospodarstwo rolne, Ekologia
Consumer, Marketing communication, Family farm, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano relacje, jakie zachodzą pomiędzy producentami żywności ekologicznej a jej odbiorcami, zarówno tymi pośrednimi (hurtownicy, dostawcy na rynek detaliczny), jak i bezpośrednimi, czyli konsumentami. Analiza form komunikacji marketingowej stosowana przez producentów, konsumentów i pośredników w praktyce pozwala na wypracowanie nowych wspólnych płaszczyzn współpracy i porozumienia pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Wyniki empiryczne badań uzyskano na podstawie danych pochodzących z trzech źródeł: - 220 ankiet przesłanych do gospodarstw ekologicznych na terenie całej Polski, - 92 ankiet skierowanych do firm współpracujących z wymienionymi gospodarstwami, - 187 ankiet przesłanych do konsumentów. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are presented relations that are visible between producers of ecological food and its receivers both indirect (hurts, delivers) and direct- customers. Analysis of marketing communication forms, which are used by producers, customers and indirect sellers, in practice allows creation of new common levels of cooperation and understanding between sellers and buyers. The empiric results of research were based on three sources: - 220 questionnaires sent to ecological farms in Poland, - 92 questionnaires sent to companies that co-operate with mentioned farms, - 187 questionnaires sent to customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. PWE, Warszawa 2002, s. 826.
  2. M. Rószkiewicz: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. T. Wojciechowski: Marketing na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 2003, s. 95-96.
  4. T. Sztucki. Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa 1997, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu