BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania podejmowania decyzji nabywczych przez osoby z segmentu "Młodych Dorosłych"
Conditions Of Purchase Decisions Making By "Young Adults" Segment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 349-359, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Segmentacja klientów, Młodzież
Customer segmentation, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka w artykule podjęła próbę oceny czynników wpływających na decyzje nabywcze osób z segmentu "młodych dorosłych" (18-29 lat). Wykorzystano wyniki badania ankietowego, w którym sprawdzono jak niska cena, wysoka jakość produktu, marka producenta oraz otwartość na nowości rynkowe wpływają na decyzje nabywcze młodych klientów. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to estimate factors influencing purchasing decisions of customers from "young adults" segment (age 18-29 years). The results of the survey research are used. The survey concerned the problem of how a low price, high quality, a brand of a producer and acceptance of new products on the market influence the young customers' decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Olejniczuk-Merta: Rynek młodych konsumentów w Polsce. Difin, Warszawa 2001, s. 12-13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu