BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuba Maria (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Wpływ zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Impact of Employment on Profitability and Financial Safety of Selected Milk Cooperatives in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 116-124, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zatrudnienie, Rentowność, Bezpieczeństwo finansowe, Spółdzielczość mleczarska
Employment, Profitability, Financial security, Cooperative creameries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badaniami objęto 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech lat (2002-2005). Celem pracy jest określenie wpływu zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe spółdzielni mleczarskich. Badania wykazały, że zatrudnienie miało pozytywny wpływ głównie na poziomy rentowności sprzedaży, majątku, kapitału własnego i zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

A survey concerned 41 dairy cooperatives in four years (2002-2005). This paper identifies and examines an impact of employment on profitability and financial safety of dairy cooperatives. The survey showed that employment positively influenced mainly the levels of return on sales, assets, own capital and employment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. [2004]. M. Jerzemowska (red.). PWE, Warszawa.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J. [1996]: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Bień W. [2008]: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 4. Chechelski P., Morkis G. [2002]: Wydajność pracy w przemyśle spożywczym Polski i UE. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. [2000]: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. [2001]: Kapitał intelektualny. Wyd. PWN, Warszawa.
 7. Ekonomika przedsiębiorstw. [2005]. L.J. Pawłowicz (red.). ODDK, Gdańsk.
 8. Elementy nauki o przedsiębiorstwie. [1999]. S. Marek (red.). Fundacja na rzecz US, Szczecin.
 9. Janik W. [2001]: Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo. Wspina, Lublin.
 10. Leszczyńki Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004]: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa.
 11. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. [2001]. E. Nowak (red.). PWE, Warszawa.
 12. Nowak E. [2005]: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa.
 13. Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. [2005]. J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Sierpińka M., Jachna T. [2002]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sopińska A. [2008]: Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. SGH, Warszawa.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W. [1997]: Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu