BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Kulon Monika (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w świetle badań ankietowych
The Influence of Television Advertising on Children According to Survey Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 369-378, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Reklama, Badania ankietowe
Advertising, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzieci uczestniczą w procesie zakupu i konsumpcji dóbr i usług, nie tylko biernie, ale także czynnie. Dlatego od najmłodszych lat stają się podmiotem oddziaływania sprzedawców. Stanowią one jednak specyficznego odbiorcę, nie w pełni świadomego celu i narzędzi tego oddziaływania. Artykuł przedstawia specyfikę dzieci jako odbiorców reklam telewizyjnych oraz wpływ tych reklam na zachowania i umiejętności dzieci. (abstrakt oryginalny)

Children are involved in the purchase and consumption of goods and services, not just passively but actively. Therefore, from the earliest years, they are the subject of vendors' impact. They are, however, a specific recipient, not fully conscious of the purpose and tools of the impact. The paper presents the specificities of children as consumers of television advertising and the impact of advertising on children's behavior and skills. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Przecławska: Działania marketingowe i reklama a rozwój psychospołeczny dzieci. "Konferencje i Seminaria. Biuletyn Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu" 1998, nr 2 (16), s. 81.
 2. M. Braun-Gałkowska: Reklama telewizyjna a dzieci. "Edukacja i Dialog" 1997, nr 5 (88), s. 15-20.
 3. A. Kozłowska: Reklama - socjotechnika oddziaływania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 123.
 4. M. Olter: Dzieci w świecie telewizji. "Wychowanie w Szkole" 2006, nr 1, s. 5.
 5. D. Acuff: Kidnaping jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka. Helion, Gliwice 2005, s. 165-185.
 6. P. Kossowski: Dziecko i reklama telewizyjna. Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 1999, s. 154-156.
 7. I. Czerniec, M. Łukasik, M. Starczyk, W. Tuszyńska: Media-przyjaciel czy wróg dziecka. eMPi2, Poznań 2006, s. 53-54.
 8. M. Lindstrom: Dziecko reklamy. Świat KsiąŜki, Warszawa 2005, s. 94-95.
 9. M. Piotrowski: Szkodzi czy pomaga, O reklamie skierowanej do dzieci. "Aktualności telewizyjne" 1996, nr 4, s. 81.
 10. E. Kasztelan: Stan zareklamowania. Alta2, Wrocław 1999, s. 91.
 11. Kwarciak: Co trzeba wiedzieć o reklamie. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 285.
 12. D. Romanowska: Szklane marzenia. "Wprost" 1994, nr 45, s. 33.
 13. T. Jakubowski: Uzależnienie - zagrożeniem wolności człowieka. www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/9909V_05.html (10.05.2008).
 14. J. Bednarek: Multimedia w kształceniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 163.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu