BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Březinová Monika (Uniwersytet Południowej Bohemii w Czechach), Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Mobile Communication jako narzędzie współczesnego marketingu - wybrane problemy i rekomendacje
Mobile Communication as a Tool of Modern Marketing - Selected Problems and Recommendations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 407-416, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Technologia, Marketing
Technology, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania nad możliwością wysyłania i percepcją komercyjnych SMSów. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na próbie 500 osób. Respondentami byli mieszkańcy południowych Czech. Do głównych wniosków można zaliczyć to, iż grupa respondentów 16-25 lat jest najbardziej skłonna odbierać komercyjne wiadomości. Decyzję uzależniają jednak od dodatkowych korzyści. SMSy, w porównaniu z klasycznymi metodami komunikacji, mają kilka zalet, jak np. możliwość bezpośredniej interakcji. W artykule podkreślono wyjątkowość tego kanału komunikacji, ale też wskazano na różne problemy związane z wykorzystaniem m-komunikacji jako oferty operatorów komórkowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses a research on a possibility of sending and perception of commercial SMSes. The survey was conducted by a questionnaire method using a sample of 500 respondents form south Czech Republic. Among the most important results one should point that respondents in age of 16-25 years are the most inclined to receive commercial messages. But their decision depends on additional benefits. There are a few advantages as SMS as a tool of communication is concerned, as a possibility of direct response for example. In the paper a uniqueness of this contact channel is underlined, but some of probable problems connected with m-communication as an offer of mobile operators is shown as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A.I. Baruk: Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 16-17.
  2. N.H Borden: The concept of the marketing mix. "Journal of Advertising Research" 1964, nr 4, s. 2-7.
  3. S. Herman: SMS reference: keeping up with your clients. "The Electronic Library" 2007, nr 4, s. 401-408.
  4. M. Cieślak-Grzegorczyk: "mmm" czyli moralny marketing mobilny. "Modern Marketing" 2001, nr 10, s. 12-14.
  5. Z. Idzikowski: MMS - nowe narzędzie marketera? "Modern Marketing" 2003, nr 4, s. 50-53.
  6. E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Red. K. Pankiewicz. Wyd. Helion, Gliwice 2008, s. 24-25.
  7. J. Dhaliwal: The youth cultural icon of the 21st century. "Journal of Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers" 2002, nr 1, s. 29-34.
  8. H. Viita: Wpływ stylu życia na użycie mediów i marketing. "Brief" 2008, nr 1, s. 88-89.
  9. M. Bladoszewska, R. Pallach: Konsumenci ery cyfrowej. "Marketing Serwis" 2002, nr 10, s. 36-37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu