BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów
Word-of-Mouth Marketing as an Efficient Way of Creating Brand Among Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 417-421
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marketing szeptany, Marka
Buzz marketing, Brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono zagadnienia marketingu szeptanego i jego wykorzystywania w praktyce rynkowej. Pierwsza część pracy poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym takim, jak definicja marketingu szeptanego, prawidłowe stosowanie tego narzędzia oraz zakres tematyczny produktów, do jakich można go stosować. W publikacji została poruszona także tematyka destrukcyjnej siły marketingu szeptanego. Kolejne części pracy opisują praktykę zastosowania marketingu szeptanego w działaniach rynkowych oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów na temat wpływu tego instrumentu na postrzeganie marki oraz podejmowanie decyzji zakupowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the analysis of word-of-mouth marketing and its use in market practice. First part is devoted to theoretical issues such as definition of word-of-mouth marketing, proper use of this tool and scope of products that it can be applied to. Destructive force of word-ofmouth marketing is presented as well. Subsequent parts show usage word-of-mouth in practice of marketing operations and results of screening tests carried out on consumer base upon impact of this marketing instrument on brand perception and shopping decisions making. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Gotkowski: Szeptanie w komunikacji marketingowej. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4, s. 35.
  2. G. Antonides, W. Fred van Raaij: Zachowanie konsumenta. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 360.
  3. J. Sobek: Komunikacja wymaglowana. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4, s. 38.
  4. A. Szudra: Plotka sprzedająca. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4, s. 41.
  5. A. Małek: Internauci stosują marketing szeptany. http://www.internetstandard.pl/news/164612/ Internauci.stosuja.marketing.szeptany.html.
  6. A. Winciorek: Homo plotcus. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4, s. 43.
  7. . Rosen: Anatomia marketingu szeptanego. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003, s. 20.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu