BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Event marketing jako forma komunikacji marketingowej
Event Marketing as a Form of Marketing Communications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 429-436
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie marketingowe
Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie event marketingu jako narzędzia wspomagającego działania z zakresu komunikacji marketingowej. W opracowaniu zidentyfikowano obszary zastosowania event marketingu w komunikacji marketingowej, którymi są wybrane techniki promocyjne (reklama BTL, promocja sprzedaży, public relations) oraz niektóre działania podejmowane w zakresie komunikacji nieformalnej. Omówione zostały wybrane przykłady wykorzystania eventów w komunikacji marketingowej. Na koniec podkreślono też wagę profesjonalnej organizacji eventów dla osiągnięcia wyznaczonych celów promocyjnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is presenting event marketing as a supporting tool of marketing communications. The paper defines the event marketing areas of use in marketing communication, which are chosen promotional techniques (BTL advertising, sales promotion, public relations) and some actions of informal communication. There are some chosen examples of using events in marketing communication presented. At the end it is indicated the importance of professional process of event planning and managing for achieving the promotional goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Kalinowska-Żeleźnik: Meeting planning jako narzędzie marketingu politycznego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 2. J.T. Russel, W.R. Lane: Reklama wg Ottona Kleppnera. Wyd. Felberg, Warszawa 2000, s. 413.
 3. P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Felberg, Warszawa 2001, s. 614.
 4. Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s. 13.
 5. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9.
 6. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 836.
 7. M. Rydel: Komunikacja jako element marketingu. [W:] Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001, s. 21.
 8. D. Pickton, A. Broderick: Integrated Marketing Communications. Financial Times Prentice Hall, London 2001, s. 535.
 9. J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 242.
 10. R. Ciereszko: Poradnik menedżera. Elementy marketingu. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, Radom 1991, s. 23.
 11. J.A. Meenaghan: The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix. "International Journal of Advertising" 1991, nr 10(1), s. 39.
 12. W. Popławski, B. Bielicka: Public relations, jako kulturowy i organizacyjny element strategii przedsiębiorstw na przykładzie branży napojów alkoholowych. [W:] Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw. Red. K. Krzakiewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Poznań-Piła 2001, s. 142.
 13. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 12.
 14. A. Mitko: Odświeżanie eventu. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 5, s. 16.
 15. D. Kolber: Markowe wydarzenia."Marketing w Praktyce" 2003, nr 11, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu