BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Nowoczesne narzędzia w komunikacji marketingowej - potencjał społeczności internetowych
Modern Marketing Communication Tools - the Potential of Internet Communities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 437-446, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Społeczeństwo
Marketing communication, Society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zwiększa się liczba internautów mogących stanowić grupę odbiorców dla komunikacji marketingowej. Sponsorowane fora internetowe mogą być źródłem cennych korzyści marketingowych, zezwalają na pojawienie się interakcyjnej komunikacji pomiędzy klientem a producentem. Pozwalają na przeprowadzanie badań oraz umożliwiają przedsiębiorstwom zdobywanie cennych informacji na temat opinii i preferencji konsumentów. Fora dyskusyjne, zwłaszcza poświęcone specyfice produktów, jako źródło wiedzy i ekspertyz mogą stać się same w sobie częścią oferty danego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The number of Internet users, which could be the potential audience for online marketers, increases. Sponsored online discussion forums can be a source of valuable marketing benefits; they enable interactive communication between marketer and customers. They offer the opportunity for conducting researches concerning opinions and preferences of the consumers. Disscusion forums, especially those dedicated to products, may become a part of producers offer ss the source of reliable data and expertise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Y.K. Huang, W.I. Yang: Motives for and consequences of reading internet book reviews. "The Electronic Library" 2008, Vol. 26 No. 1, s. 98.
  2. D.A. Pitta, D. Fowler: Online consumer communities and their value to new product developers. "Journal of Product&Brand Management" 2005, nr 15/5, s. 284.
  3. G. Mazurek: Wirtualne społeczności konsumenckie. http://www.grzegorzmazurek.pl/publikacje/publikacje_naukowe/.
  4. 5K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/059-066.pdf.
  5. C. Flavian, M. Guinaliu: The influence of virtual communities on distribution strategies in the internet. "International Journal of Retail&Distribution Managament" 2005, Vol. 33, No. 6, s. 407. Za: www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm.
  6. I. Szmigin, L. Canning, A.E. Reppel: Online community: enhancing the relationship marketing concept through customer bonding. "International Journal of Service Industry Management" 2005, Vol. 16, No. 5, s.485-487. Za: www.emeraldinsight.com/0956-4233.htm.
  7. J.B. Thomas, C. Okleshen Peters, H. Tolson: An explorary investigation of the virtual community MySpace.com - what are consumers saying about passion? "Journal of Fashion Marketing and Management" 2007, Vol. 11, No. 4, s. 589. Za: www.emeraldinsight.com/1361-2026.htm.
  8. D.A. Pitta, D. Fowler: Internet community forums: an untapped resource for consumer marketers. "Journal of Consumer Marketing" 2005, nr 22/5, s. 270. Za: www.emeraldinsight.com/0736-3761.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu