BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowski Michał (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie)
Title
Kreatywne wykorzystanie komunikatu niewerbalnego w reklamie
Creative Use of Nonverbal Message in Advertisement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 447-454, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Komunikowanie, Reklama, Komunikowanie werbalne i niewerbalne
Communication, Advertising, Verbal and non-verbal communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklama, będąca jednym z narzędzi komunikacji marketingowej, dostarcza odbiorcom przekazu zarówno treści o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym. W opracowaniu przedstawiono możliwość kreatywnego wyróżnienia przekazu reklamowego z wykorzystaniem elementów niewerbalnych, koegzystujących z tradycyjnym przekazem werbalnym. Podkreślono tym samym możliwość zwiększenia efektywności przekazu reklamowego, dzięki kreatywnemu wykorzystaniu treści niewerbalnej, wzmacniającej przekaz werbalny. (abstrakt oryginalny)

The advertisement, being one of the tools of marketing communication, contains two different kind of messages - verbal and nonverbal. The paper indicates the possibilities of advertising process creative differencing using nonverbal elements, co-existing with traditional verbal messages. The author also emphasizes the possibility of increased efficiency of advertising process dude to creative use of nonverbal message, strengthening the verbal communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Strużycki, T. Heryszek: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa 2007, s. 32.
  2. H. Krugman: Why three exposures may be enough. "Journal of Advertising Research" 1972, no. 12, s. 11-14.
  3. K. Albin: Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33.
  4. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 35.
  5. Pavio: Mental imagery in associative learning and memory. "Psychological Review" 1969, no 76, s. 241-264.
  6. Information processing research in advertising. Red. R. Harris. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York 1983, s. 287.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu