BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Warzocha Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Gazetka promocyjna jako forma komunikacji marketingowej z klientem
Advertising Paper as Form of Marketing Communication With Clients
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 455-462, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Promocja, Komunikowanie marketingowe
Promotion, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było zaprezentowanie wyników badań dotyczących postrzegania przez konsumentów korzyści z promocji oraz oceny skuteczności oddziaływania gazetek promocyjnych na zachowania konsumenckie w procesie zakupów. Badania przeprowadzono metodą wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród 100 klientów jednej z olsztyńskich sieci handlowych. Badania potwierdziły dużą skuteczność oddziaływania gazetek promocyjnych. Zdecydowana część respondentów przegląda je, wybiera produkty, porównuje różne oferty czy też w końcu robi z nimi zakupy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is presenting results of research on consumers' perception of benefits stemming from promotion as well as effectiveness of advertising papers influence on consumer behavior in the buying process. The research was carried out among 100 clients of one of the outlet chains in Olsztyn and interview method with the use of a questionnaire form was used. The research confirmed high effectiveness of advertising papers. Majority of respondents skims through them, chooses products, compares different offers and eventually shops using them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J.W. Wiktor: Promocja system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 10-11.
  2. E Przypadek, J. Przypadek: Promocja. WSiP, Warszawa 1999, s. 19.
  3. T. Sztucki: Promocja sztuka - pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995, s. 17.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu