BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybowska Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wpływ marketingu szeptanego na proces decyzyjny konsumenta
Impact of Whisper Marketing on Consumer's Decision Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 477-481, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marketing szeptany, Konsument
Buzz marketing, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Marketing szeptany jest stosunkowo nową formą promowania produktów. Pojęcie to nie jest znane większości badanych, choć stosowane. Konsumenci bowiem bardziej ufają opinii innych konsumentów niż tradycyjnej reklamie. Respondenci często korzystają z rekomendacji innych osób i sami chętnie przekazują informacje na temat towarów i usług. Ważnym medium wykorzystywanym w tym przekazie jest Internet, a szczególnie blogi i fora internetowe. (abstrakt oryginalny)

Whisper marketing is a relatively new form of product promotion. This term is not well known by the majority of researched group; however it is applied, as consumers have more trust to opinions of other consumers than to traditional advertisement. Respondents frequently take advantage of other's recommendation and eagerly pass information about products and services by themselves. Internet is important medium use in that conveyance, blogs and internet forums in particular. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Hughes: Marketing szeptany. Buzzmarketing. MT Biznes, Warszawa 2008, s. 7.
  2. A. Winciorek: Skuteczny marketing szeptany. http://www.egospodarka.pl/39949,Skuteczny-marketingszeptany, 1,20,2.html (23.06.2009).
  3. A. Ehrlich, J.C. Levinson: Marketing partyzancki. PWE, Warszawa 1998, s. 25.
  4. P. Fortuna, S. Paroszkiewicz: Energetyczny marketing szeptany- nowoczesne formy promocji produktów i usług. www.marketing.nf.pl/Artykul/7377str_2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu